fbpx

Заявете безплатна консултация: 0887 84 52 95

Блог

сейф

Доверителна Ескроу (escrow) сметка, все по често почва да се прилага, когато има риск за някоя от страните при сделка с недвижим имот. Банката се ангажира да влезе в ролята на довереник на клиентите и да следи за изпълнението на договорените условия, между купувачa и продавачa.

Често такава сметка се използва, когато страните по сделката имат взаимоизключващи се интереси.  Използването на този тип сметки позволява на купувачa, да извърши надлежна проверка преди закупуването на имота, ако има някакви съмнения. Ескроу сметките, също така уверяват продавача, че средствата за закупуване на имота са налице и купувачът е способен да извърши плащане.

Доверителна Ескроу (escrow) сметка, все по често почва да се прилага, когато има риск за някоя от страните при сделка с недвижим имот. Банката се ангажира да влезе в ролята на довереник на клиентите и да следи за изпълнението на договорените условия, между купувачa и продавачa. Често такава сметка се използва, когато страните по сделката имат взаимоизключващи се интереси. Използването на този тип сметки позволява на купувачa, да извърши надлежна проверка преди закупуването на имота, ако има някакви съмнеия. Ескроу сметките, също така уверяват продавача, че средствата за закуване на имота са налице и купувачът е способен да извърши плащане.

Например, ескроу сметка може да се използва, ако даден имот е ипотекиран, продавачът изпитва затруднения, а купувачът има съмнения, че собственикът ще покрие дължимите суми. В такъв случай може да се запише в договора между страните, когато купувачът представи удостоверение за тежести, че той е собственик и има вписан нотариален акт в Имотния регистър на негово име, тогава парите да бъдат преведени, по сметка на продавача.

Ако към продажбата има други условия, като надлежна проверка на целия набор от документи, поради съмнения за собственост, наследници, а в същото време купувачът иска да покаже на продавача, че желае да закупи дадения имот, защото е атрактивен и на добра пазарна цена, то тогава купувачът  и продавачът могат да се съгласят да използват ескроу сметка.

Важното в такъв тип договор е:

– Ясно да се формулират условията и при какви точно да бъдат отблокирани средства по сметката.

– Да има записани срокове за изпълнения на условията.

– Да има определени последствия при неспазване, неизпълнение на условията или сроковете по договора.

За такъв тип услуга банките взимат от 0,1% до 3% от блокираната сума.